Coronamaatregelen

Volg altijd de laatste richtlijnen van de overheid!

Kinderen

Kinderen tot en met 13 jaar kunnen met elkaar buitenspelen in de speeltuin. Er gelden voor deze leeftijdsgroep geen afstandsbeperkingen.

Volwassenen

Wij vragen de ouders zoveel mogelijk buiten de speeltuin te blijven, tenzij zij komen met jonge kinderen (richtlijn t/m groep 3). Ouders houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

Speeltuin

Van de kinderen wordt verwacht dat zij thuis handen hebben gewassen voordat ze naar de speeltuin komen. Er is in de speeltuin dagelijks een visuele inspectie van de toestellen. Toestellen worden niet gedesinfecteerd.

Gebouw en toilet

Het gebouw van de speeltuin blijft zo veel mogelijk gesloten. Toilet mag worden gebruikt.

Toezicht en veiligheid

Spelen is altijd op eigen risico!

Tijdens de openingstijden zijn leden van de activiteitencommissie, bestuur, of vrijwilligers aanwezig. Zij kunnen ouders of kinderen wijzen op de regels van de speeltuin.

Als blijkt dat het in de speeltuin te druk wordt of regels niet worden nageleefd, dan wordt de speeltuin gesloten.

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy policy for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Speeltuinvereniging “Nieuwpoort/Langerak”

Adres: “Pippeloentje”, Menno van Coehoornsingel 29a, 2967 EC Langerak

info@speeltuinnieuwpoort-langerak.nl

Kamer van Koophandel Nummer: 40324135

© 2021 Speeltuin Pippeloentje

Created with
Mailchimp Freddie Badge