Contact

Bezoekadres: Menno van Coehoornsingel 29a, 2967 EC Langerak

Postadres: Menno van Coehoornsingel 36, 2967 EC Langerak

Algemeen mailadres: info@speeltuinnieuwpoort-langerak.nl

Kamer van Koophandel Nummer: 40324135

Bestuur

Voorzitter: Gabrielle de Jongh, tel. 0642118524

Penningmeester: Richard Palma, tel. 0610773399

Secretaris: Gerke de Groot, tel. 0613119885

Onderhoud: Vacature

Verhuur: Lisenka Vierhoven, tel. 0618765457

Activiteiten: Mariska den Braber-Schouten, tel. 0622515442

Activiteiten: Kim Peltenburg, tel. 0620566663

Penningmeester

Richard Palma, M. v. Coehoornsingel 35, Langerak

penningmeester@speeltuinnieuwpoort-langerak.nl

Bankrekening: NL12RABO0323527043 bij de Rabobank t.n.v. Speeltuinvereniging “Nieuwpoort/Langerak”

Secretariaat

Lid worden, opzeggen, adreswijzigingen, geboortes en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan:

Gerke de Groot, Menno van Coehoornsingel 36, Langerak

secretariaat@speeltuinnieuwpoort-langerak.nl

Onderhoudscommissie

Vacature, Wim de Jong en Johan Tukker

onderhoud@speeltuinnieuwpoort-langerak.nl

Activiteitencommissie

Mariska den Braber, Thirza van der Vliet, Chantal Riesewijk, Elise van der Vlies, Louise Lussenburg, Kim Peltenburg

activiteiten@speeltuinnieuwpoort-langerak.nl

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy policy for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Speeltuinvereniging “Nieuwpoort/Langerak”

Adres: “Pippeloentje”, Menno van Coehoornsingel 29a, 2967 EC Langerak

info@speeltuinnieuwpoort-langerak.nl

Kamer van Koophandel Nummer: 40324135

© 2021 Speeltuin Pippeloentje

Created with
Mailchimp Freddie Badge