Contact

Bestuur

Voorzitter: Gabrielle de Jongh, Julianastraat 33, Langerak tel. 0642118524

Penningmeester: Richard Palma, M. v. Coehoornsingel 35, Langerak

penningmeester@speeltuinnieuwpoort-langerak.nl tel. 0610773399

Secretaris: Gerke de Groot, M. v. Coehoornsingel 36, Langerak

secretariaat@speeltuinnieuwpoort-langerak.nl tel. 0613119885

Onderhoud: vacature

Lid: Lisenka Vierhoven, Menno van Coehoornsingel 30, Langerak tel. 0618765457

Lid: Mariska den Braber-Schouten, Van der Heijdenstraat, Langerak tel. 0622515442

Onderhoudscommissie

Vacature, Wim de Jong en Johan Tukker

Activiteitencommissie

Mariska den Braber, Thirza van der Vliet, Chantal Riesewijk, Elise van der Vlies, Louise Lussenburg.

Email: pippeloentjeac@yahoo.com

Kopij, reacties, geboortes en adreswijzigingen

Neem contact op met ons secretariaat via:

Gerke de Groot - Secretaris - Menno van Coehoornsingel 36 Langerak

Email: secretariaat@speeltuinnieuwpoort-langerak.nl

Overig

Bankrekening: NL12RABO0323527043 bij de Rabobank t.n.v. Speeltuinvereniging “Nieuwpoort/Langerak”

Adres: “Pippeloentje”, Menno van Coehoornsingel 29a, 2967 EC Langerak

Kamer van Koophandel Nummer: 40324135

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy policy for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Speeltuinvereniging “Nieuwpoort/Langerak”

Adres: “Pippeloentje”, Menno van Coehoornsingel 29a, 2967 EC Langerak

info@speeltuinnieuwpoort-langerak.nl

Kamer van Koophandel Nummer: 40324135

© 2021 Speeltuin Pippeloentje

Created with
Mailchimp Freddie Badge